Coneixement i acció a les primeres etapes d’aprenentatge de l’handbol

Juan Antonio García Herrero

Luis Miguel Ruiz-Pérez

*Correspondència: Juan Antonio García Herrero gherrero@unex.es

Idioma de l’original

Citació

García Herrero, J. A., & Ruiz Pérez, L. M. (2007). Knowledge and action in the first stages of learning of the handball. Apunts. Educación Física y Deportes, 89, 48-55.

301Visites

Resum

Un dels objectius d’aquest estudi ha estat comparar l’efecte de dos models metodològics d’aprenentatge esportiu diferents sobre el coneixement de l’handbol. Per fer-ho, es va fer servir un model d’entrenament amb orientació cap a la tècnica i un altre model d’entrenament amb orientació cap a la tàctica. D’aquesta forma, s’han administrat dos tractaments metodològics diferents sobre l’esport de l’handbol a dos grups de 13 i 14 nens d’edats compreses entre els 10 i els 11 anys, consistents en 40 sessions d’entrenament més 17 partits repartits regularment tot al llarg de les 40 sessions. Els resultats obtinguts reflecteixen que els participants que van aprendre amb orientació cap a la tàctica tenen un major coneixement de l’handbol que no pas els participants que van aprendre amb orientació cap a la tècnica.

Paraules clau: aprenentatge, coneixement, Handbol, presa de decisions.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2007