Competències bàsiques i educació física: estudis i investigacions

Sara Figueras

Marta Capllonch Bujosa

Domingo Blázquez

Núria Monzonís Martínez

*Correspondència: Sara Figueras Comas sarafc@blanquerna.url.edu

Idioma de l’original

Citació

Figueras Comas, S., Capllonch Bujosa, M., Blázquez Sánchez, D., & MonzonÍs Martínez, N. (2016). Core Skills and Physical Education: Studies and Research. Apunts. Educación Física y Deportes, 123, 34-43. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/1).123.04

849Visites

Resum

Aquest article presenta una revisió crítica de la literatura científica nacional i internacional sobre els estudis i investigacions que s’han desenvolupat en els últims deu anys entorn de les competències clau i l’educació física. Respon a la revisió bibliogràfica realitzada per al projecte R+D+i “Les competències bàsiques en una educació física de qualitat. Anàlisi dels processos relatius a la programació d’educació física atenent a la seva efectivitat en l’adquisició de les competències bàsiques (DEP2012-33296)”. A partir de la revisió profunda de les bases de dades que recullen les publicacions de major impacte nacional i internacional, classifiquem els temes que estan despertant major interès entre el personal investigador de la nostra àrea en sis categories obtingudes de manera deductiva: 1) estudis vinculats a la contribució de l’educació física al desenvolupament de les competències bàsiques; 2) percepcions del professorat sobre la implementació de les competències bàsiques als centres docents; 3) l’enfocament competencial a la recerca de la qualitat educativa; 4) estratègies per a la incorporació de les competències bàsiques en les programacions d’educació física; 5) reflexions sobre la competència motriu com la gran oblidada entre les competències bàsiques, i 6) postures crítiques a l’enfocament competencial. Els resultats d’aquest treball aporten una ordenació sistemàtica que pot servir de referent per a altres estudis posteriors d’aquest àmbit.

Paraules clau: competència motriu, competències bàsiques, currículum, educació, educació física, qualitat.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 19 de maig de 2015

Acceptat: 23 d'octubre de 2015

Publicat: 1 de gener de 2016