Ciutat i esport en el segle XXI

Socorro Rebollo Rico

María Dilma Simoes Brasileiro

Margarita Latiesa Rodríguez

Idioma de l’original

Citació

Rebollo Rico, S., Simoes Brasileiro, M. D., & Latiesa Rodríguez, M. (2002). City and sport in the XXI century. Apunts. Educación Física y Deportes, 70, 78-82.

421Visites

Resum

En l’actualitat observem la presència, lenta però contínua de l’esport en els espais oberts i plurals de la ciutat. Padiglione (1995), considera impossible d’oferir a hores d’ara una imatge homogènia de l’esport a causa de la diversitat i pluralitat de l’escenari esportiu. Podríem aplicar aquesta reflexió al context urbà de la ciutat en el segle XXI, context en què assistim a una diversitat i pluralitat d’escenaris esportius, que no hem conegut fins ara. En aquest article pretenem d’aprofundir en aquesta idea i realitzar una reflexió pel que fa a la realitat de l’esport a la ciutat futura i als seus escenaris esportius. L’era postmoderna, definida com l’era dels serveis, ha d’oferir en la ciutat els millors serveis esportius que satisfacin les demandes de la població.

Paraules clau: canvis en l’esport, esport a la ciutat, esport a la natura, esport modern, esport postmodern.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 2002