Cap a la construcció d’una disciplina praxiológica que aculli i estudiï la diversitat de pràctiques corporals i esportives existents

J. LI. Castarlenas

C. Durán

Francisco Lagardera

G. Lasierra

P. Lavega

P. Ruiz

Idioma de l’original

Citació

Castarlenas, J. LL., Durán, C., Lagardera , F., Lasierra, G., Lavega, P., Mateu, M., & Ruiz, P. (1993). Hacia la construcción de una disciplina praxiológica que acoja y estudie la diversidad de prácticas corporales y deportivas existentes. Apunts. Educación Física y Deportes, 32, 19-26.

324Visites

Resum

Aquesta contribució considera clau obra del professor P. Parlebas per endinsar-se en l’estudi de les accions que tenen interès disciplinar per als llicenciats en educació física: esportives, lúdico-recreatives, expressives i aprehensives. Totes aquestes són accions amb significació pràxica desencadenades en un espai pertinent. Aquests dos conceptes són capitals per entendre la taxonomia presentada.

Paraules clau: acció amb significació pràxica, espai pertinent, praxiología, praxiologia motriu, significació pràxica.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1993