Canvis en el nivell de condició física relacionada amb la salut de dones participants en un programa municipal de ball aeròbic

Belén Tabernero Sánchez

José G. Villa Vicente

Sara Marquez

Juan García López

Idioma de l’original

Citació

Tabernero Sánchez, B., Villa Vicente, J. G., Márquez Rosa, S., & García López, J. (2000). Physical condition changes related to health in women participating in a municipal aerobic dance program. Apunts. Educación Física y Deportes, 61, 74-79.

312Visites

Resum

Les relacions entre activitat física i salut poden estudiar-se a través dels canvis que es produeixen en el nivell de condició física. Diferents estudis porten a la conclusió que, tant l’increment de la pràctica d’activitat física habitual, com la condició física dels participants, van associats a una millora dels índexs de salut. Els diferents programes de prescripció d’exercici físic varien d’acord amb la intensitat, durada, freqüència i tipus d’activitat. En aquest treball, hem analitzat un tipus d’activitat física, el ball aeròbic -també conegut com a aeròbic-, amb l’objecte d’examinar els efectes que la participació en un programa amb aquest contingut, de sis mesos de durada, produeix en diferents components de la condició física relacionats amb la salut. Els components de la condició física valorats han estat: el consum màxim d’oxigen, la composició corporal, la força i resistència muscular i la flexibilitat. Els resultats obtinguts mostren canvis significatius en alguns dels components de la condició física relacionats amb la salut, com ara la disminució del percentatge de greix i l’augment de la força i la resistència muscular dels membres inferiors i de la musculatura abdominal.

Paraules clau: ball aeròbic, condició física, dones, salut.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2000