Biomecànica -artística- del gest esportiu en l’obra pictòrica de Mario Bedini

Ramon Balius

Idioma de l’original

Citació

Balius i Juli, R. (1997). Biomecánica -artística- del gesto deportivo en la obra pictórica de Mario Bedini. Apunts. Educación Física y Deportes, 50, 110-112.

379Visites

Resum

Poques vegades el títol d’aquesta secció, l’Esport en el museu, està tan justificat com en el cas de l’artista que presentem en aquest treball. Efectivament, poden contemplar-se obres de Mario Bedini de tema esportiu, en el Musée Olympique de Lausanne, en el Museu de l’Esport de Barcelona i en la col·lecció del Consejo Superior de Deportes de Madrid. Mario Bedini va néixer a Sacile, l’any 1936. Va passar la infantesa la joventut a Sarzana i va estudiar a l’Académia de Belles Arts de Carrara. Treballà a Ginebra entre 1960 1963, any en el qual va traslladar-se a Barcelona. Des d’aleshores tota la seva obra es produeix a Catalunya, concretament en l’actualitat en un estudi situat al peu del Montnegre, dins la serralada litoral catalana. Bedini, que no renuncia a la seva identitat, es considera un italià que ha adquirit fortes arrels familiars i culturals a Catalunya. Encara que la seva obra va tenir uns principis expressionistes, amb eliminació de formes i predomini del color per sobre del dibuix, ben aviat va adquirir un estil propi, inconfusible, de difícil classificació. Bedini inventa imatges i signes figuratius, en moltes ocasions al voltant del cos humà en moviment, per transmetre’ns les seves emocions i sentiments i fer-nos viure les seves vivències. Inventa les formes, però no l’argument que els dóna moviment.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1997