Avaluació i contrast dels mètodes d’ensenyament tradicional i lúdic

Fabio Bovi

Antonio Palomino Martín

Juan José González Henríquez

*Correspondència: Fabio Bovi fabiobovi@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Bovi, F., Palomino, A., & González Henríque, J. J. (2008). Evaluation and contrasts of the methods of traditional and playful education. Apunts. Educación Física y Deportes, 94, 29-36.

470Visites

Resum

La natació, com ja és sabut, és un dels esports més recomanats a hores d’ara, per la qual cosa en resulta molt interessant l’estudi i la comprensió dels diferents aspectes que el caracteritzen, amb particular referència a determinats intervals d’edat. Aquest treball té com a objectiu el coneixement de les diferències que es produeixen entre l’ensenyament de la natació a través de la utilització d’una metodologia sistèmica o tradicional, i l’ensenyament d’aquesta pràctica duta a terme de forma lúdica.
La raó que ens ha portat a la realització d’aquest estudi ha estat la intenció d’esbrinar si totes dues metodologies influeixen de la mateixa manera en l’aprenentatge de la natació, o si l’una és més efectiva i completa que l’altra.
Per respondre a la nostra hipòtesi, hem analitzat tots els aspectes considerats d’especial rellevància en l’aprenentatge de la natació, sobretot els relacionats amb els intervals d’edat elegits per al nostre estudi (3-8 anys), i finalment hem obtingut uns resultats que ens han confirmat que existeixen diferències significatives, entre les dues estratègies utilitzades.

Paraules clau: aprenentatge, lúdic, metodologia, natació, sistèmic.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2008