Atenció a les necessitats educatives especials dels alumnes amb disminució física, en els instituts d’Ensenyament Secundari de la ciutat de Barcelona

Teresa Calverol Llauradó

Idioma de l’original

Citació

Calverol Llauradó, T. (2000). Attention to the especial educative needs of students with physical handicap in High Schools of Barcelona. Apunts. Educación Física y Deportes, 60, 37-44.

310Visites

Resum

El present article presenta els resultats i les conclusions del treball d’investigació dut a terme durant el curs 98/99. La realització d’aquest treball va ser possible gràcies a una llicència per estudis concedida pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.: 2622 de 20.4.1998). El treball va consistir a investigar, en els diferents I.E.S. de la ciutat de Barcelona, com s’estava atenent als alumnes d’E.S.O., amb disminució física i sensorial, dins l’àrea d’Educació Física. Es van visitar els diferents centres on hi havia alumnes amb disminució, es van entrevistar els professors d’Educació Física i els alumnes per tal que donessin la seva opinió pel que fa a aquesta problemàtica. A continuació es van tenir una sèrie de converses amb vuit especialistes en Activitats Físiques Adaptades i en integració. Finalment, es fan una sèrie de propostes per tal de solucionar els problemes que hi ha quan s’integra un alumne amb disminució física i/o sensorial a un centre ordinari i, en particular, dins l’àrea d’Educació Física.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2000