Aproximació al perfil sociodemogràfic del voluntariat en una competició europea de Bàsquet en Cadira de Rodes (b.c.r.)

Rodolfo Iván Martínez Lemos

Luis Casáis Martínez

*Correspondència: Rodolfo Iván Martínez Lemos ivanmartinez@uvigo.es

Idioma de l’original

Citació

Martínez Lemos, R. I., & Casáis Martínez, L. (2010). Approach to the Sociodemographic Profile of Volunteering in a European Competition in Wheelchair Basketball (Wb). Apunts. Educación Física y Deportes, 99, 13-19.

430Visites

Resum

La celebració de la fase final d’una competició europea de Bàsquet en Cadira de Rodes (BCR) –Willy Brinkmann Cup– ha permès administrar una enquesta al grup de 35 voluntaris que han col·laborat amb la celebració de l’esdeveniment, amb l’objectiu d’analitzar el seu perfil sociodemogràfic, la seva experiència prèvia en tasques de voluntariat i el seu grau de coneixement i compliment de la llei 6/1996. S’evidencia un perfil coincident amb altres estudis previs, quant a un major pes del gènere femení, un nivell mitjà-alt de formació acadèmica i un rang d’edat que caracteritza la mostra com d’adults-joves. Algunes de les divergències trobades podrien explicar-se a partir de les especials característiques de l’esport adaptat i el caràcter puntual de la col·laboració. El nivell de coneixement de la llei 6/1996 que regula el voluntariat al nostre país, resulta molt baix de voluntaris i entitats en les quals col·laboren, i això pot explicar una certa precarietat en l’acompliment d’aquesta tasca que, sens dubte, constitueix una amenaça per a la seva eficàcia i continuïtat.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2010