Aproximació a una història de l’activitat física i l’esport mitjançant l’anàlisi de les fonts bibliogràfiques (1800-1939)

Xavier Torrebadella Flix

Idioma de l’original

Citació

Torrebadella i Flix, X. (2000). Aproximation to a physical activity and sport story through the analysis of the bibliographic sources (1800-1939). Apunts. Educación Física y Deportes, 59, 11-24.

521Visites

Resum

En aquest article es presenta un estudi relacionat amb les bases bibliogràfiques i documentals pel que fa als estudis històrics de l’activitat física i l’esport a l’Estat espanyol durant el període 1800-1939. S’hi inclouen les ressenyes de les fonts bibliogràfiques o catàlegs més importants, com també una classificació sistemàtica dels documents històrics localitzats, juntament amb una anàlisi estadística de tipus cronològic. Amb això s’aporta un catàleg temàtic bàsic a les investigacions històriques futures en l’àmbit, que ha de servir de guia per a una millor localització i obtenció de les fonts documentals.  

Paraules clau: catàlegs, documentació, educació física, història.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2000