Aprofitament en horari no lectiu d’instal·lacions esportives de col·legis d’educació primària

Iván López Fernández

*Correspondència: Iván López Fernández ivanl@uma.es

Idioma de l’original

Citació

López Fernández, I. (2011). Use of Primary School para deportes Outside School Hours. Apuntes. Educación Física y Deportes, 103, 83-90.

396Visites

Resum

Aquest article presenta una investigació no experimental de caràcter descriptiu i correlacional que utilitza un qüestionari denominat CUESTNOLEC com a instrument de recollida d’informació per descriure les característiques de les instal•lacions esportives de 41 col•legis d’educació primària de la província de Màlaga, i per examinar les relacions entre variables relacionades amb el seu ús no lectiu. Analitzem els factors que influeixen de forma més directa en la utilització de les instal•lacions esportives escolars, les condicions d’accés i la participació en activitats físiques fora de l’horari lectiu. En la majoria dels col•legis estudiats aquest tipus d’instal•lacions esportives presenten una oferta d’activitats basada en els esports tradicionals i orientada als propis alumnes del centre. Es tracta d’una infraestructura que es troba per sota del seu potencial d’ús, la qual cosa està associada amb carències estructurals notables.

Paraules clau: activitats extraescolars, gestió esportiva, instal·lacions esportives.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 15 de març de 2009

Acceptat: 2 d'abril de 2009

Publicat: 1 de gener de 2011