Aplicant l’autoparla amb tennistes adults: la familiarització amb la tècnica

Alexander T. Latinjak

Miquel Torregrossa

Jordi Renom

*Correspondència: Alexander T. Latinjak alexandertibor.latinjak@campus.uab.cat

Idioma de l’original

Citació

Latinjak, AT, Torregrosa, M., & Renom, J. (2011). Using Self-Talk with Adulto Tenis Players: Familiarization with the Technique. Apuntes. Educación Física y Deportes, 103 , 9-15. 

432Visites

Resum

L’objectiu d’aquest treball ha estat estudiar el procés de familiarització d’un esportista amb la tècnica de l’autoparla. Per fer això catorze tennistes adults (edat mitjana = 39,36, DT = 6,18) han aplicat un autoparla d’instrucció i autodeterminat durant diverses repeticions d’una tasca de tennis. Hem mesurat la dificultat i l’efectivitat percebudes de la tècnica, a més a més de l’encert, la satisfacció amb el rendiment i la concentració experimentats. Les anàlisis de la variància amb mesures repetides han revelat un efecte del nombre d’assaigs de l’autoparla sobre les següents variables: dificultat, efectivitat, satis­facció i concentració. Els resultats, d’una banda, han acompanyat estudis previs que havien identificat els efectes positius de l’autoparla sobre el rendiment i la concentració, i, de l’altra, han suggerit que es dóna un procés de familiarització entre l’esportista i l’autoparla.

Paraules clau: concentració, esports, Psicología, tennis.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 16 de març de 2010

Acceptat: 25 de maig de 2010

Publicat: 1 de gener de 2011