Aplicació dels massatges a l’aula d’Educació Física

Teresa Royo Gil

Idioma de l’original

Citació

Royo Gil, T. (2002). Application of massages in the Physical Education classroom. Apunts. Educación Física y Deportes, 69, 66-75.

338Visites

Resum

Aquesta unitat didàctica dedicada a l’aplicació dels massatges va sorgir com una continuació al desenvolupament dels continguts que marca la Conselleria d’Educació i Ciència com a currículum del Batxillerat a la Comunitat Valenciana. La unitat esmentada podria incloure’s dintre del bloc de continguts titulat “la condició física i la salut”.
En aquest article es justifica la necessitat de l’aplicació dels massatges en l’àmbit escolar i es proposa de tractar-ho des de l’àrea d’educació física com un contingut pràctic a desenvolupar a l’aula o al gimnàs. L’article conté, a més a més d’una justificació del tema, una exposició de continguts i objectius, les instal·lacions i el material necessaris per poder portar a terme la unitat, la ubicació de la unitat dintre de la programació anual de l’àrea, una proposta metodològica i un exemple d’avaluació o qualificació.
Finalment, hi ha una explicació, a manera d’exemple, de deu sessions en les quals es realitzen diferents massatges: massatge de 15 minuts, automassatge, massatge facial, massatge de braços, massatge de cames, massatge d’esquena i massatge de coll. També apareix com a annex una proposta de dossier o material sobre nocions d’història, normes i tècniques bàsiques sobre la realització dels massatges que es facilita als alumnes a l’inici de la unitat didàctica.

Paraules clau: amassament, batxiller, benestar, estrés, fricció, massatge, percussió, pressió, salut, tensió.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2002