Aplicació de l’entrenament de la força al tennis. La importància del control del moviment

David Sanz Rivas

Francisco Ávila Romero

Idioma de l’original

Citació

Sanz Rivas, D., & Ávila Romero, F. (2003). Application of force training in tennis. The importance of movement control. Apunts. Educación Física y Deportes, 71, 89-91.

356Visites

Resum

L’increment de la velocitat de joc en el tennis actual s’està convertint en el factor clau per aconseguir l’èxit esportiu. Aquest fet implica, a priori, una reorientació de les planificacions, i implementa una major càrrega d’entrenament adreçada cap al desenvolupament de la manifestació explosiva de la força.
D’acord amb aquest supòsit, es presenta una forma de treball de la força explosiva que intenta de respectar la seqüència neuromuscular del gest tècnic de competició.

Paraules clau: control del moviment, entrenament de la força, tennis.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2003