Anàlisi de l’oferta i la demanda en el turisme de les pràctiques d’activitats físiques d’aventura en la natura. Estudi de cas de l’Alt Empordà

Vicenç Cánovas Pereda

Idioma de l’original Espanyol

581Visites

Resum

El turisme d’activitats físiques d’aventura a la natura (AFAN) és una de les modalitats turístiques actuals amb més demanda en els objectius i motivacions del viatge turístic, generant-se com una realitat amb necessitat de ser abordada pels territoris de destinació. Aquest estudi pretén analitzar aquest fenomen basat en la lògica del turisme postfordista i amb una consolidada demanda al llarg dels últims anys al territori de l’Alt Empordà, així com d’altra banda també donar a conèixer la seva pròpia realitat i complexitat a nivell de desenvolupament territorial. L’objectiu general del treball és analitzar les pràctiques d’activitats físiques d’aventura a la natura en el turisme de l’Alt Empordà i el seu desenvolupament territorial a fi d’establir les bases d’un nou model turístic de pràctiques d’AFAN integral i sostenible. Els resultats mostren una demanda de perfil heterogeni i satisfeta amb les pràctiques d’AFAN desenvolupades en les empreses d’aquesta comarca, alhora que des de l’òptica de la realitat de l’oferta es confirma la insuficiència organitzativa i estructural en el desenvolupament d’una política i estratègia integral per part de tots els actors comarcals. Així, a través de la proposta de l’estudi de cas, es considera oportú i important aportar les bases necessàries per constituir un nou model turístic de pràctiques d’AFAN integral i sostenible mitjançant una planificació estratègica participativa.

Paraules clau: activitats físiques d’aventura a la natura (AFAN), demanda, desenvolupament territorial, gestió, oferta, turisme actiu.

ISSN: 2014-0983

Data de lectura: 7 de febrer de 2018