Anàlisi electromiogràfica i de percepció d’esforç del tirant de musculació respecte de l’exercici de mig esquat

Marzo Edir Da Silva

Josep Maria Padullés Riu

Victor Núñez Álvarez

Diana Vaamonde

Bernardo Viana Montaner

José Ramon Gómez Puerto

José Luis Lancho Alonso

Idioma de l’original

Citació

Edir Da Silva, M., Padullés, J. M., Núñez Álvarez, V., Vaamonde , D., Viana Montaner , B., Gómez Puerto , J. R., & Lancho Alonso, J. L. (2005). Electromyographic and effort perception analysis of the "tirante musculador" with respect to half squat exercises. Apunts. Educación Física y Deportes, 82, 45-52.

321Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi ha estat comparar l’exercici de flexió-extensió del genoll, realitzat amb el tirant de musculació (TM) amb l’exercici de mig esquat a diferents intensitats, a més a més de la percepció d’esforç dels subjectes en cadascun. Amb aquesta finalitat es van escollir 12 subjectes actius, de sexe masculí, als quals se’ls van realitzar registres electromiogràfics del vast extern del quàdriceps. Els resultats obtinguts suggereixen que no hi ha diferències significatives pel que fa a la resposta electromiogràfica i la percepció de l’esforç entre l’exercici realitzat sense càrrega extra mitjançant el TM i l’exercici de mig esquat al 50 % d’1 repetició màxima (1RM). Igualment, no es van trobar diferències significatives entre l’exercici amb TM i càrrega extra de 10 kg respecte de l’exercici de mig esquat amb càrrega extra de 60 % d’1RM i per a l’exercici amb TM i càrrega extra de 20 kg amb el mig esquat amb càrrega extra de 70 % d’1RM. Dels resultats obtinguts es deriva que l’exercici amb el TM pot ser una alternativa prou eficaç per a l’entrenament de força; entre els seus avantatges podem destacar-ne la facilitat d’ús, el baix cost econòmic i, sobretot, el fet de ser un mitjà d’entrenament que pot evitar lesions, perquè no li calen càrregues externes excessivament elevades.

Paraules clau: electromiografía, força, potència.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2005