Anàlisi de la nova organització dels blocs de continguts d’Educació Física en Educació Secundària

Ricardo Cuevas Campos

Idioma de l’original

Citació

Cuevas Campos, R. (2002). Analysis of the new organization of the content blocks of Physical Education in Highschool teaching. Apunts. Educación Física y Deportes, 67, 18-26.

431Visites

Resum

Paraules clau: bloc de continguts i subbloc de continguts, continguts d'educació física, currículum.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2002