Anàlisi de la freqüència cardíaca durant la competició en jugadors professionals de futbol sala

José Carlos Barbero Álvarez

Juan Granda Vera

Víctor Manuel Soto Hermoso

Idioma de l’original

Citació

Barbero Álvarez, J. C., Granda Vera, J., & Soto Hermoso, V. M. (2004). Heart rate analysis during competiton in professional futsal players. Apunts. Educación Física y Deportes, 77, 71-78.

437Visites

Resumen

Amb el propòsit de controlar i analitzar l’evolució de la freqüència cardíaca durant la competició en jugadors professionals de futbol sala pertanyents a l’equip de Divisió de Plata de la ciutat de Melilla, es van enregistrar, mitjançant monitors del ritme cardíac, cinc partits en diferents moments de la temporada, corresponents a l’inici, a la meitat i al final.
En valors absoluts, la FC màxima mitjana obtinguda és 192,1 bpm ± 0,8, la FC mitjana és 172,9 bpm ± 4,0, mentre que la FC mínima mitjana és 118,8 bpm ± 11,1. En valors relatius, derivats de relacionar la freqüència cardíaca mitjana amb el valor de freqüència cardíaca màxima individual, apreciem que la freqüència cardíaca mitjana suposa el 89,5 % de la FC màxima.
La freqüència cardíaca no acostuma a situar-se per sota de 150 batecs, el 25,7 % del temps es queda entre 150 i 170 bpm i assoleix valors superiors a 170 batecs el 67,4 % del temps de participació. Aquestes dades demostren que l’1,8 % del temps es troben per sota del 65 % de la seva FC màxima, el 18,0 % entre el 65 % i el 85 % i el 80,7 % del temps per sobre del 85 % de la seva FC màxima. Tot plegat sembla demostrar una poderosa contribució del metabolisme anaeròbic a les exigències sol·licitades per la competició als jugadors d’aquesta especialitat.

Paraules clau: anàlisi, competició, freqüència cardíaca, fútbol sala.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2004