Adolescència i esport al Principat d’Andorra a l’inici del segle XXI. Perspectiva des d’una triangulacióde fonts d’informació

José Antonio Edo Hernández

Idioma de l’original

Citació

Edo Hernández, J. A. (2004). Adolescence ans sport in the Principalty of Andorra in early XXI century. Perspective from a triangulation of information sources. Apunts. Educación Física y Deportes, 77, 5-11.

356Visites

Resum

Determinar com influeix la pràctica esportiva en l’educació dels joves és d’una gran complexitat. La reflexió sobre aquest tema motiva la realització d’aquest estudi, que se centra en els hàbits i actituds vers l’esport per part dels adolescents, i en les opinions dels pares i entrenadors, principalment sobre el seu valor educatiu.
El treball, portat a terme a Andorra, es basa en una triangulació de fonts d’informació que proporcionen els qüestionaris específics per a cadascun dels tres sectors de població més implicats en aquesta activitat. Els resultats representen una sociografia de la pràctica esportiva dels adolescents en aquest país, que descriu, des de la perspectiva esmentada, la realitat d’aquesta activitat a l’alba del segle XXI.

Paraules clau: adolescencia, educació, esport, Hàbits, rendiment escolar.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2004