Adaptació de nous esports d’aventura a l’educació física escolar: les vies ferrades

Antonio Baena-Extremera

Juan Manuel Serrano Pérez

Raúl Fernández Baños

Julio Fuentesal García

*Correspondència: Antonio Baena-Extremera abaenaextrem@um.es

Idioma de l’original

Citació

Baena-Extremera, A., Serrano Pérez, J. M., Fernández Baños, R., & Fuentesal García, J. (2013). Adapting new Adventure Sports to School Physical Education: Via Ferratas. Apunts. Educación Física y Deportes, 114, 36-44. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es(2013/4).114.03

531Visites

Resum

L’objectiu d’aquest treball és presentar una proposta didàctica utilitzant un contingut poc comú en educació física com és la via ferrada. La inclusió d’un esport d’aventura en un programa d’aquesta assignatura ve justificada, entre altres motius, per l’interès de l’alumnat per aprendre noves activitats diferents de les tradicionals (futbol, basquetbol, atletisme, etc.). Aquest esport d’aventura es caracteritza per seguir un itinerari tan vertical com horitzontal per una paret de roca utilitzant equipament especial. En aquest article es proposen idees sobre com adaptar aquest esport i els seus elements tècnics a la classe d’educació física.

Paraules clau: adaptació, educació física, educació i aventura, esports d'aventura.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 27 de novembre de 2012

Acceptat: 24 de maig de 2013

Publicat: 1 d'octubre de 2013