Activitats físiques adaptades: perspectiva interdisciplinar i bases conceptuals

Dr. Javier Hernández Vázquez

Idioma de l’original

Citació

Hernández Vázquez, J. (1994). Actividades físicas adaptadas: perspectiva interdisciplinar y bases conceptuales. Apunts. Educación Física y Deportes, 38, 8-16.

367Visites

Resum

S’exposa, en primer lloc, el concepte d’activitats físiques i d’activitats físiques adaptades. Quan aquestes activitats s’orienten a l’entorn escolar, es denominen EF (educació física), EF adaptada i EF integrada. Les activitats físiques adaptades es tracten des d’una perspectiva supraorganitzativa en què les diferents dinàmiques (la biomecànica, la biològica, la psicològica, l’estructura motriu, etcètera) descriuen les AFA (activitats físiques adaptades) en conjunt. L’estructura motriu és l’objecte d’estudi de les activitats físiques i, per tant, de les activitats físiques adaptades. Per mitjà de l’estructura motriu podem mesurar el rendiment motriu. La proporcionalitat, la diversitat i la temporalització determinen les característiques de l’estructura motriu. Per fi, se suggereix —per a millorar la integració i la normalització de les persones discapacitades— la formació permanent dels professionals en general, la formació d’especialistes i començar a desenvolupar l’educació física adaptada i integrada en els centres educatius.

Paraules clau: activitats físiques adaptades, educació física adaptada, educació física integrada, estructura motriu.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1994