Accions ofensives a pilota parada en el futbol

Daniel Fernández-Hermógenes

Oleguer Camerino

Antonio García de Alcaraz

*Correspondència: Daniel Fernández-Hermógenes danifh6@gmail.com; http://lom.observesport.com/

Idioma de l’original

Citació

Fernández-Hermógenes, D., Camerino, O., & García de Alcaraz, A. (2017). Set-piece Offensive Plays in Soccer. Apunts. Educación Física y Deportes, 129, 78-94. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/3).129.06

877Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi va ser analitzar i comparar la realització de les principals accions ofensives a pilota parada (APP) –penal, córner, faltes frontals i faltes laterals– entre les dues màximes divisions del futbol espanyol. Es van analitzar 52 partits dels cinc primers equips classificats de primera i segona divisió en la temporada 2014-2015. Es va utilitzar la metodologia observacional, construint un instrument ad hoc d’observació (SOFEO-1) i registrant amb amb l’instrument Lince v.1., la qual cosa va permetre estudiar la consecució en el joc ofensiu d’aquestes accions tecnicotàctiques. Es va procedir a una anàlisi estadística descriptiva i inferencial dels resultats amb el programari SPSS 21.0, que va ser complementat amb la detecció de patrons temporals T-Patterns mitjançant el programari Theme 6.0. Es van trobar diferències estadísticament significatives (p < .05) en la realització de les APP entre la primera i segona divisió en: l’estructura defensiva del rival, els moviments de distracció ofensius i la finalització d’aquestes accions. L’anàlisi temporal de T-Patterns va corroborar aquests resultats i la poca efectivitat d’aquestes accions ofensives en ambdues divisions.

Paraules clau: eficacia, fútbol, observació, pilota parada, T-patterns.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 20 de maig de 2016

Acceptat: 20 de setembre de 2016

Publicat: 1 de juliol de 2017