María del Carmen Ribé. Del deporte a la biblioteca, de la biblioteca al deporte

Maria Lluïsa Berasategui

Original Language

340Visites

Abstract

El 9 de gener del 2001 s’han complert els deu anys de la mort de la M. del Carme Ribé, bibliotecària exemplar i entusiasta practicant de l’atletisme. Amb motiu del seu traspàs, els professors Jordi Castellanos i Assumpció Estivill van elogiar els aspectes d’una professional que va viure i sentir la cultura catalana. Ara, al cap dels anys, m’agradaria glossar també la seva faceta d’esportista practicant i bibliotecària estudiosa de l’esport. M. del Carme Ribé i Ferré va néixer a Reus el 2 de maig de 1920. De nena es traslladà amb la seva família a Barcelona i el 1933 ingressà a l’Institut Escola de la Generalitat per estudiar-hi el batxillerat. Allà, nasqué la seva afecció per l’esport en general i per l’atletisme en particular, atesa la importància que donava a l’exercici físic el doctor Estalella, director de la modèlica institució. L’interès de la M. del Carme per l’atletisme no fou casual. Ultra disposar d’unes extraordinàries qualitats físiques, com recorda la seva companya de pupitre, Isidra Maranges, tingué com a professor d’esports a l’Institut Escola en Jaume Àngel, campió d’atletisme en la prova de 1500 m, que desvetllà i potencià aquestes qualitats.

ISSN: 2014-0983

Published: January 01, 2001