Waterpolo: diferències entre guanyadors i perdedors en desigualtat numèrica a Barcelona-03

Pablo García-Marín

Francisco Manuel Argudo Iturriaga

José Ignacio Alonso

*Correspondència: Pablo García Marín pgmarin@ucam.edu

Idioma de l’original

Citació

García Marín, P., Argudo Iturriaga, M .A., & Argudo Iturriaga, JI (2013). Water polo: Differences between Winners and Losers in Numerical Inequality in Barcelona-03. Apuntes. Educación Física y Deportes, 112 , 88-95.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/2).112.08

376Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi va ser conèixer les diferències en la dinàmica de l’acció de joc en desigualtat numèrica en waterpolo segons la condició de l’equip (guanyador o perdedor) en finalitzar el partit. Es van analitzar 1.230 microsituacions de joc extretes dels 96 partits disputats en el Campionat del Món de Waterpolo a Barcelona-03. Es va utilitzar un disseny sincrònic, nomotètic i puntual. La unitat d’anàlisi va ser la desigualtat numèrica temporal simple amb possessió. Es va seguir un procés deductiu-inductiu per a l’elaboració del sistema de categories del qual va sorgir l’instrument d’observació per a la quantificació dels resultats. Es van trobar diferències estadísticament significatives (p < ,05) en variables relacionades amb el reglament (formes de finalització), l’espai (posició de llançament, procedència de l’última passada i introducció de la pilota a la porteria), la gestualitat (preparació del llançament, tipus de llançament i recepció prèvia al llançament) i l’estratègia motriu (sistemes tàctics de joc i recuperació de la possessió després de llançament). Aquestes diferències en les dinàmiques de l’acció de joc podrien explicar el rendiment superior dels equips guanyadors dels partits.

Paraules clau: acció de joc, desigualtat, guanyador, perdedor, waterpolo.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 18 de decembre de 2012

Acceptat: 16 de gener de 2013

Publicat: 1 d'abril de 2013