Vers un esport educatiu en una educació física renovadora

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, J. (1989). Hacia un deporte educativo en una educación física renovadora. Apunts. Educación Física y Deportes, 16-17, 63-75.

358Visites

Resum

A les societats primitives les activitats físiques i els jocs ocupen períodes de recreació; no són més que simples diversions, uns passatemps on cadascú mostra les seves destreses. Les formes que més s’acosten a les nostres competicions són les Iluites, directament inspirades en l’esperit guerrer. És a l’etapa militar on les activitats físiques i Iúdiques tenen un marcat caracter bèl·lic. A la Grècia clàssica i fonamentalment a Atenes, apareix el primer procés educatiu que trenca amb l’estrictament bèl·lic, articulant els jocs i les activitats físiques en una concepció més integral i harmoniosa, on l’esport —Jocs Panhel·lènics— constitueix una opció per als més dotats; en aquesta civilització coexisteixen feliçment l’entrenament atlètic i l’Educació Física higiènica i educativa. Som a l’etapa científica, on la gimnàstica és al servei de la salut. A partir del Renaixement i fins el segle XIX, només aquest concepte de la gimnàstica higiènica perviurà fins entroncar amb J.J. Rousseau, el moviment pedagògic del filantropisme amb Basedow, Salzmann, Nachtegall i l’insigne pedagog experimental J.E. Pestalozzi. En aquesta etapa l’Educació Física apareix com un medi de formació complet de l’individu en els plans biolOgic, afectiu, mental, cognitiu, social i expressiu; és l’etapa pedagògica.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 1989