Variables d’interès en l’estudi dels efectes de l’exercici excèntric sobre el rendiment esportiu. Revisió bibliogràfica

Juan Antonio Carreño Clemente

Juan Antonio López Calbet

Idioma de l’original

Citació

Carreño Clemente, J. A., & López Calbet, J. A. (2003). Variables of interest in the study of the effects of excentric exercise on sport performance. Bibliographic revision. Apunts. Educación Física y Deportes, 72, 62-69.

305Visites

Resum

L’exercici excèntric, especialment si implica un important grau d’estirament del múscul contret, s’associa a dolor muscular tardà o “cruiximent” que apareix a regions musculars sotmeses a esforç, hores després de la fi de l’exercici, i que assoleixen una intensitat màxima, en general, entre les 24 i les 72 hores. Normalment s’acompanya d’una lleugera tumefacció, disminució del rang de moviment articular, rigidesa i pèrdua de força. Una de les característiques principals del “cruiximent” és la hipersensibilitat, la qual es manifesta a causa d’una reducció del llindar de dolor en l’estimulació mecànica, de tal manera que estímuls normalment innocus (com ara una lleugera pressió en la zona afectada) desencadenen sensació dolorosa. Aquest fenomen s’anomena alodínia mecànica. Durant els últims temps, ha estat considerable l’interès suscitat en la comunitat científica per les lesions que es produeixen en els músculs com a conseqüència de les contraccions musculars excèntriques. Aquest interès és degut, parcialment, als efectes negatius que pot tenir el dany muscular causat per les contraccions musculars excèntriques sobre el rendiment esportiu.

Paraules clau: dany muscular, electromiografía, exercici excèntric, Força muscular.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2003