Vàrem tenir un projecte

Josep Roca

Idioma de l’original

Citació

Roca i Balasch, J. (1997). Tuvimos un proyecto. Apunts. Educación Física y Deportes, 50, 5-6.

391Visites

Resum

Aquest aniversari de la revista -Apunts» és una ocasió per mirar enrera. En fer-ho m’impressiona la força i la il•lusió amb què vàrem treballar en aquell període de refundació de l’Institut en ser transferit a la Generalitat de Catalunya. Teníem a les nostres mans la possibilitat d’organitzar un centre superior de docència i investigació en l’àmbit de l’esport vàrem fer tot el possible per realitzar-ho. La revista -Apunts» és com un testimoni escrit de part de les coses que vàren passar aleshores. Hi havia, en primer lloc, la idea de transformar funcionalment l’Institut en un verdadera facultat de l’educació físca i l’entrenament esportiu. Aquest èmfasi en la dimensió funcional es déu al fet que formalment havíem passat de ser Professors t d’educació física a ser Llicenciats en Educació Física. Els canvis de titulació no havien suposat però uns canvis en la concepció del centre ni en les exigències de foftnació contínua dels docents. I aquest era el repte. Potser encara ho és ara… Hi va haver tot un treball de reconstitució de l’INEF que va culminar en la creació de l’Organisme Autònom, cosa que aleshores es veié com la més adequada per als nous objectius i per aconseguir, concretament, l’autonomia que necessita qualsevol centre de caire universitari. Hi va haver una sensibilització pel tema de la recerca com una manera de millorar la docència i fer de l’INEFC una institució socialment rellevant en els temes d’activitat física i esport. Cal recordar que alguns departaments com el de Ciències Socials, havien habilitat part del seu espai com a laboratori.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1997