Valoració objectiva de l’activitat física en sessions d’exercici físic d’un programa multidisciplinari per al tractament de l’obesitat infantil

Assumpta Ensenyat Solé

Ignasi Palacios

Noemí Serra-Paya

Ivan Castro-Viñuales

*Correspondència: Assumpta Ensenyat aensenat@inefc.udl.cat

Idioma de l’original

Citació

Ensenyat, A., Palacios, I., Serra-Paya, N., & Castro-Viñuales, I. (2016). Objective Assessment of Physical Activity during Physical Exercise Sessions in a Multidisciplinary Intervention for the Treatment of Childhood Obesity. Apunts. Educación Física y Deportes, 125, 35-52. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/3).125.03

628Visites

Resum

Antecedents. La inclusió d’exercici físic supervisat en les intervencions per al tractament de l’obesitat infantil és un dels factors que pot determinar la seva eficàcia. No obstant, malgrat que les sessions hagin estat planificades segons les recomanacions, la resposta real dels nens/nenes no sempre ha estat quantificada. La finalitat del treball va ser analitzar el grau de moviment i estimar la despesa energètica durant les sessions d’exercici físic d’una intervenció per al tractament de l’obesitat infantil. Mètode. Hi van participar 41 nens/nenes de 8 a 12 anys, obesos i poc actius, en els quals es va mesurar, mitjançant acceleròmetres, el grau de moviment global i el temps dedicat a diferents nivells d’intensitat d’esforç (sedentària, lleugera, moderada-vigorosa) i el patró de les conductes sedentàries i d’activitat física durant les sessions d’exercici físic de la intervenció. Resultats. Les sessions de 60 minuts de durada es caracteritzen per períodes curts de moderada-vigorosa intensitat interromputs per períodes curts de menor intensitat de moviment. Els participants van dedicar un 58,3% del temps a activitats de moderada-vigorosa intensitat, un 30% a activitats de lleugera intensitat i tan sols un 11.8% del temps a conductes sedentàries. Per al conjunt de les sessions, i en particular a les de futbol, la despesa energètica dels nens va ser superior a la de les nenes. Conclusions. El programa d’intervenció dóna l’oportunitat d’augmentar els minuts setmanals dedicats a activitat física de moderada i vigorosa intensitat i d’incrementar la despesa energètica.

Paraules clau: accelerometria, activitat física, despesa energètica, obesitat infantil, sessions entrenament.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 5 d'octubre de 2015

Acceptat: 16 de maig de 2016

Publicat: 1 de juliol de 2016