Valoració dels paràmetres mecànics de cursa. Desenvolupament d’un nou instrument de medició

Josep Maria Padullés Riu

*Correspondència: Josep Maria Padullés Riu

Idioma de l’original

342Visites

Resum

La tesi s’estructura en tres grans blocs. El primer bloc es refereix als fonaments teòrics de la cursa. S’hi verifiquen els conceptes relacionats amb les seves bases biomecàniques. La revisió inclou els aspectes tècnics, cinemàtics, dinàmics, bioenergètics i anatòmics. El segon bloc inclou els articles de l’autor referents a la cursa. Se’n mostren onze relacionats amb investigacions en què l’anàlisi de la cursa és la part fonamental de l’article. El tercer bloc revisa els mètodes d’avaluació mecànica de la cursa a través d’estudis sobre la velocitat, la força i la potència. La part final mostra els instruments dissenyats per l’autor, amb els quals treballa habitualment tant a la pista com al laboratori.

Paraules clau: avaluació, cursa, mecánica, test.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2013

Data de lectura: 4 de febrer de 2011