Valoració de la condició física saludable en els adults (I): antecedents i protocols de la bateria AFISAL-INEFC

Ferran A. Rodríguez

Narcís Gusi

Ariel Valenzuela

Sandra Nácher

Jordi Nogués

Michel Marina

Idioma de l’original

Citació

Rodríguez, F. A., Gusi, N., Valenzuela, A., Nàcher, S., Nogués, J., & Marina, M. (1998). Valoration of healthy physical condition in adults (1): records and protocol of the AFISAL-INEFC battery. Apunts. Educación Física y Deportes, 52, 54-77.

410Visites

Resum

La valoració de la condició física saludable es pot utilitzar en la valoració funcional i en la prescripció d’exercici per a la salut i pot constituir, a més, una eina d’utilitat en la investigació de diferents aspectes de l’activitat física i la condició física relacionades amb la salut. En aquest article es descriuen els antecedents, justificació i protocols d’aplicació d’una sèrie de proves que componen la bateria de valoració de la condició física saludable en adults AFISAL-INEFC (Rodríguez et al. 1995 a-c). L’objectiu de la bateria és valorar, de forma senzilla, ràpida i econòmica, alguns dels principals factors de la condició física relacionats amb la salut. Els criteris per al disseny de la bateria de proves han estat els de validesa, fiabilitat, pertinença, seguretat, aplicabilitat i economia. Es van revisar i es van discutir les proves i ítems utilitzats habitualment per valorar els components i factors de la condició física saludable i es va procedir al disseny d’un conjunt de proves que complissin al màxim els criteris establerts. La bateria es composa de vuit proves per a la valoració dels següents factors de la condició física relacionada amb la salut: estat de salut (aptitud general), composició corporal, flexibilitat (del tronc), força màxima (de prensió), força-resistència (abdominal), potència (força explosiva del tren inferior), equilibri (estàtic) i resistència cardiorespiratària.

Paraules clau: condició física, fitness, proves, salut, Tests, valoració funcional.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1998