Valoració de la condició física per a la salut

Pedro Ángel Latorre-Román

Julio Ángel Herrador Sánchez

Idioma de l’original

Citació

Latorre Román, P. A., & Herrador Sánchez, J. A. (2003). Physical condition valoration for health. Apunts. Educación Física y Deportes, 73, 32-41.

542Visites

Resum

Els components de la condició física per a la salut s’han relacionat tradicionalment amb el desenvolupament de la resistència cardiorespiratòria, la força i resistència muscular, l’elasticitat i la composició corporal. A més a més, considerem que un element determinant per a un correcte desenvolupament de la condició física per a la salut és el treball de la higiene i educació de la positura, així, l’homeòstasi de la positura és imprescindible per a la prevenció de lesions, l’eficàcia i el rendiment esportiu, per a la correcta orientació esportiva i per a la salut general de l’individu. La major part dels protocols i bateries de proves dissenyades per avaluar la condició física van orientats a la quantificació d’un resultat o rendiment esportiu. Amb l’objectiu d’aportar un seguit d’indicadors generals de salut que ens donin informació útil per poder organitzar i prescriure un programa d’exercitació física saludable, hem recollit i dissenyat una sèrie de proves, que lluny d’oferir una informació per a la selecció i el rendiment, aporten referències per a l’organització i orientació esportiva més saludable i que es basen en la valoració dels cinc components de la condició física relacionada amb la salut esmentats abans.

Paraules clau: condició física, salut, test postura.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2003