Validació d’un test de natació, avaluant la velocitat aeròbica màxima (VAM) per tal de calcular els ritmes d’entrenament per a triatletes i nedadors

Carlos González Haro

Pedro-Alberto Galilea Ballarini

Franchek Drobnic

Josep Maria Padullés Riu

Idioma de l’original

Citació

González Haro, C., Galilea Ballarini, P. A., Drobnic Martínez, F., & Padullés i Riu, J. M. (2005). Validation of a swimming test, evaluating the maximal aerobic speed (VAM) to calculate the training pace for triathlon athletes and swimmers. Apunts. Educación Física y Deportes, 79, 94-99.

449Visites

Resum

L’objectiu del present estudi és validar un test de natació avaluant la Velocitat Aeròbica Màxima (VAM) per a prescriure ritmes d’entrenament. Set triatletes i nedadors van nedar 400 m a la màxima intensitat possible, després van realitzar una prova triangular per avaluar la VAM. Una setmana més tard, es va mesurar el temps i la distància límit a VAM, així com el llindar làctic individual mitjançant un test progressiu composat per sis repeticions de 200 m a diferents velocitats. Una setmana després, els dos primers tests van ser repetits (retest). Tenint en compte que la mostra utilitzada per a desenvolupar el present estudi és molt petita i que l’índex de repetibilitat de la prova de VAM s’allunya un 3 % de l’interval de confiança, cal dir que existeixen diferents indicis com ara la duració del temps límit, la menor velocitat i el major VO2màx respecte a la prova de 400 m, que ens porten a pensar de que aquesta eina pot arribar a ser vàlida agafant una mostra d’estudi mol més gran.

Paraules clau: consum màxim d’oxigen, natació, prova de camp, temps límit, triatló, velocitat aeròbica màxima.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2005