Validació d’itineraris urbans per a la prescripció d’exercici físic

Antoni Planas Anzano

Xavier Peirau Terés

Jesús Pujol Salud

Divina Farreny Justribó

*Correspondència: Antoni Planas Anzano tplanas@inefc.es

Idioma de l’original

Citació

Planas Anzano, A., Peirau Terés, X., Pujol Salud, J., & Farreny Justribó, D. (2010). Validation of Urban Routes for Exercise on Prescription. Apunts. Educación Física y Deportes, 100, 14-22.

414Visites

Resum

Objectiu: Dissenyar i validar vuit recorreguts urbans per la ciutat de Lleida perquè puguin ser utilitzats com a instruments de prescripció d’exercici físic pels metges i infermeres dels Centres d’Atenció Primària (CAPs). Mètodes: ciutadans voluntaris (n = 175) escollits entre diferents CAPs de Lleida se’ls van efectuar diverses mesures antropomètriques i fisiològiques abans i durant la realització dels recorreguts. Resultats: Les dades obtingudes van permetre analitzar quines eren les variables que incidien en la intensitat de l’activitat física, i es van establir uns intervals dins dels quals els futurs practicants poguessin realitzar una activitat controlada pels professionals de la salut en funció de la seva edat. Conclusions: Aquesta experiència permet establir una metodologia per validar circuits per a la prescripció d’activitat física en tres gradients d’intensitat (lleu, moderada, intensa) en funció del diagnòstic mèdic.

 

Paraules clau: activitat física, caminar, intensitat, prescripció, Promoció de la salut.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 17 de juliol de 2008

Acceptat: 1 de decembre de 2008

Publicat: 1 d'abril de 2010