Unitat Didàctica: El “goalball” com a contingut propi de l’ESO

Adán Martín Cajaraville

Idioma de l’original

Citació

Martín Cajaraville, A. (2003). Didactic unit: Goalball as a content of ESO. Apunts. Educación Física y Deportes, 71, 48-53.

465Visites

Resum

El goalball és un esport específic de deficients visuals i cecs, però amb aquest article pretenem de realitzar una proposta on donem resposta als ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECIALS (NE) i promoguem un sentiment de SENSIBILITZACIÓ I INTEGRACIÓ en els alumnes vidents davant d’aquesta discapacitat.
El factor innovador d’aquesta Unitat Didàctica (UD) és degut al mateix contingut en si, el goalball, el qual és completament nou per a l’alumne d’ESO i de Batxillerat, per la qual cosa els estils d’ensenyament basats en la indagació, com és el cas del descobriment guiat i la resolució de problemes, hi tenen una gran cabuda.
També és objectiu d’aquest article abordar un tema transversal, com ho és l’Educació Ambiental, mitjançant la creació de material adaptat a partir d’elements de rebuig com ara pilotes punxades, trencades, etc.

Paraules clau: alumnes amb NE, cec, deficient visual, descobriment guiat, Goalball, material adaptat, resolució de problemes, unitat didàctica i educació ambiental.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2003