Una concepció social de l’esport. L’esport per a tots

José Antonio Serrano Sánchez

Idioma de l’original

Citació

Serrano Sánchez, J. A. (1993). Una concepción social del deporte. El deporte para todos. Apunts. Educación Física y Deportes, 29, 18-30.

595Visites

Resum

En aquest article es revisa el concepte d’esport des d’una perspectiva sociològica. S’analitza l’estructura de l’esport federat, com també els seus valors, i es formulen algunes tesis que el relacionen amb el fenomen de la promoció esportiva i l’esport per a tots. Es planteja una breu ressenya històrica del concepte de l’esport per a tots, mirant d’ubicar-lo en el marc de l’estructura social de l’esport contemporani. Així mateix, s’estableixen relacions entre la satisfacció de les necessitats socials i la pràctica esportiva des de la perspectiva d’una societat que tendeix cap al benestar social. Mirarem de connectar els fonaments polítics de la societat actual amb la necessitat de practicar esport, introduint com a element mitjancer la problemàtica de la determinació dels valors culturals. S’esmenten alguns textos i documents legislatius, situant finalment la ubicació i el sentit que hauria de tenir l’esport en la societat actual. Per a això ressenyem breument alguns instruments de planificació esportiva, assenyalant les seves característiques més importants.

Paraules clau: esport per a tots, marketing social, sociologia de l’esport.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1992