Un programa d’E.F. per pacients psiquiàtrics aguts

Vicente Martínez de Haro

Idioma de l’original

Citació

Martínez de Haro, V. (1986). Programa de E.F. para pacientes psiquiátricos agudos. Apunts. Educación Física y Deportes, 03, 37-41.

326Visites

Resum

Presentem un treball realitzat com a professionals de l’educació física en un àmbit en el qual hi tenim reconeguda la nostra participació —ens referim a l’àmbit de la salut— però en la qual la nostra tasca és habitualment menyspreada. Aquest treball formava part d’un programa general d’un tractament psiquiàtric per pacients aguts en una primera fase, és a dir, aquella que permet que el malalt reconegui la seva enfermetat i pugui passar a una segona fase de tractament ambulatori. Pel que fa referència als resultats, els podem qualificar d’immillorables, però advertint que aquests resultats són inseparables de la teràpia general en què es trobava immers el pacient, és a dir, el pacient realitzava un programa integrat, que més endavant ja comentarem, entre les activitats del qual hi hav ia diàriament l’educació física i el resultat total d’aquest programa pretenia la ubicació a la realitat dels pacients allà ingressats i això en definitiva s’aconsegueix.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1986