Un programa d’activitat física per a dones adultes

Gemma Roura Coma

Idioma de l’original

Citació

Roura Coma, G. (1999). Un programa de actividad física para mujeres adultas. Apunts. Educación Física y Deportes, 57, 100-104.

345Visites

Resum

L’objectiu del programa d’activitat física que us presentem és ser la base teoricopràctica per formar als responsables de donar les sessions de manteniment a dones adultes, de manera que a les seves classes segueixin les directrius del programa que hem elaborat. El programa ha estat elaborat pel GEDE (Grup d’Estudi Dona i Esport) de l’INEFC de Barcelona i assumit per la Diputació de Barcelona, en col•laboració amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i l’INEFC de Barcelona. L’esmenta’t programa és el resultat de la sistematització d’una experiència pràctica que s’ha portat a terme amb dos grups de dones des de fa ja alguns anys. Per tant, és un programa que parteix de l’experiència i de la pràctica amb dones, doncs solament escoltant directament la veu de les interessades es pot intentar elaborar un programa que s’adeqüi a les seves característiques, interessos, necessitats, gusts i condicionants, i que, per tant, els resulti veritablement útil. El programa té un caràcter eclèctic, és a dir, que intenta recollir en el seu si una variada gamma de pràctiques físiques o, tal i com nosaltres l’anomenem, diferents blocs de continguts. Els esmentats continguts són: la respiració, la relaxació, la columna vertebral, la música i el ball, i el joc. A més a més incorpora una sèrie d’activitats complementàries, de caràcter puntual, com sortides a parcs, a la platja o a la muntanya, sortides a la neu a fer esquí de fons, sortides amb bicicleta, etc. La finalitat que perseguim és oferir a les dones adultes un tipus d’activitat física en la qual se sentin a gust i que, a la vegada, els suposi una millora física i psíquica que les condueixi a una major qualitat de vida i a un major benestar. El programa ha estat presentat i ofert per la Diputació de Barcelona als municipis de la seva província, i ara com ara s’estan impartint cursos de formació per als responsables de les classes pràctiques.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 1999