Un intent de segmentació integral dels usuaris de centres esportius.

Antonio Rial Boubeta

Diego Alonso Fernández

Javier Rial Boubeta

Eduardo Picón Prado

Jesús Varela Mallou

*Correspondència: Antonio Rial Boubeta antonio.rial.boubeta@usc.es

Idioma de l’original

Citació

Rial Boubeta, A., Alonso Fernánde, D., Rial Boubet, J., Picón Prado, E., & Varela Mallou, J. (2009). An attempt to an integral segmentation of sport centre members. Apunts. Educación Física y Deportes, 95, 82-91.

335Visites

Resum

Els actuals centres esportius donen la benvinguda a un nombre cada vegada més elevat i heterogeni d’usuaris/àries. La creixent varietat d’oferta fisicoesportiva i d’individus amb diferents necessitats, motivacions i actituds ha conduït a l’absència d’un perfil únic d’usuari. Això significa que els gestors esportius han de dividir o segmentar els clients que utilitzen les seves instal·lacions i serveis amb l’objectiu de satisfer de forma més efectiva les seves necessitats. Ara com ara, són escassos els estudis empírics realitzats aplicant criteris de segmentació de mercat a contexts esportius (Kim i Kim, 1998; Luna-Arocas i Tang, 2005). L’objectiu principal del nostre estudi és examinar els diversos perfils de participants esportius des d’un punt de vista integral. Variables sociodemogràfiques, actitudinals i motivacionals han estat considerades de forma simultània per tal d’obtenir una nova proposta de segmentació dels usuaris dels actuals centres esportius. La utilització de l’anàlisi multivariant, i en concret l’ús combinat de diferents procediments d’anàlisi de conglomerats (Ward i K-mitjanes), ens han permès d’identificar quatre segments diferents d’usuaris que resulten de gran interès, tant des d’un punt de vista conceptual com de gestió.

Paraules clau: anàlisi clúster, màrqueting esportiu, segmentació esportiva.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2009