Tendències o direccions de l’esport contemporani en funció dels motius de la pràctica. Un estudi empíric entre els estudiants de la Universitat d’Oviedo

José A. Cecchini Estrada

Antonio Méndez-Giménez

José Muñiz Fernández

Idioma de l’original

Citació

Cecchini Estrada, J. A., Méndez Jiménez, A., & Muñiz Fernández, J. (2003). Trends or directions of contemporary sport in function of the reason for practicing it. An empirical study of the University of Oviedo. Apunts. Educación Física y Deportes, 72, 6-13.

365Visites

Resum

Les investigacions descriptives sobre els motius que porten els joves a practicar l’esport, desenvolupades majoritàriament als Estats Units i a països anglòfons, com ara Gran Bretanya, Austràlia i el Canadà, han mostrat de forma consistent una estructura multifactorial. La majoria s’emmarquen dintre de la perspectiva cognitivosocial i es recolzen en el concepte de motivació d’assoliment. A partir d’aquests resultats, el nostre objectiu ha estat analitzar l’estructura ‘motivacional’ subjacent, amb l’objecte de determinar les tendències més acusades de l’esport contemporani. Els joves sotmesos a enquesta, 2.689, són estudiants de la Universitat d’Oviedo (1.440 homes i 1.249 dones). Tots ells van respondre qüestionari dissenyat amb aquesta finalitat. Els resultats evidencien una doble estructura bipolar que sembla respondre a la ‘binarització’ de dos criteris: competició (C) i mestratge (M). La seva presència o absència origina un arbre dicotòmic de quatre branques. Aquests quatre subgrups mostren, a més a més, unes peculiaritats derivades de les diferències de gènere, tipus d’activitat i intensitat de la motivació vers l’esport. Finalment, es discuteixen els resultats i se n’extreuen algunes conclusions.

Paraules clau: deporte, esport, motivació d’assoliment, pràctica esportiva.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2003