Tempus Athletae

Idioma de l’original

365Visites

Resum

L’esport com un conjunt de representacions col·lectives ha esdevingut un sistema estructurat i coherent. L’esport ha arribat a ser competència d’una població i floreix, en general, per l’oferta i la demanda. Així, l’esport és la sistematització i millora de la prestació, l’extensió de la pràctica de la competició i el nombre creixent de practicants és considerat representatiu del progrés de l’home. L’esport reflecteix i amplifica l’optimisme oficial d’un sistema el desenvolupament econòmic del qual tendeix a tenir la virtut de conduir al progrés del conjunt de la societat. Després de cada èxit esportiu, després de cada manifestació de progrés en les prestacions, les tècniques de l’esport deixen entreveure que la humanitat prospera en el pla físic. L’augment de la capacitat esportiva de la població queda representat en gran mesura per la millora de la condició física.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1992