Taula 8

Anteriors ensenyaments: distribució horària, diferència amb EM. Nivell: TES.

TES Alta muntanya
Ensenyaments mínims (hores) i diferència (hores) entre les CA i les EMEMARAGÓCOM. MADRIDANDALUSIAASTÚRIESEUSKADICANTÀBRIABALEARSECI/858
horesdiferència (hores)
BCTPTPTPTPTPTPTPTPTP
Biomecànica de l’esport105053210505050505
Entrenament de l’alt rendiment15155023151055555555
Fisiologia de l’esforç1555512310555555555
Gestió de l’esport250000051055–555555
Psicologia de l’alt rendiment551008715–550505050
Sociologia de l’esport de l’alt rendiment100555010005000505
Càrrega horària bloc80302515301565252025102020252025
11040459045304545
BETPTPTPTPTPTPTPTPTP
Conducció en alpinisme i esquí de muntanya II5155205205155350605350220
Desenvolupament professional del TES15015015010001000010100
Entrenament de l’alpinisme II5105452010201010200401020040
Formació tècnica de l’esquí de muntanya II52004052053020200302020030
Optimització de les tècniques d’alpinisme1525545–525–52510300251030035
Càrrega horària bloc457030110407535804511501554511510125
115140115115160155160135
Bloc Complementari4035453510101035
Bloc de Formació Pràctica11090909090909090
Projecte final4035453535353535
Càrrega horària total415340340365340320340340
TES Escalada
Ensenyaments mínims (hores) i diferència (hores) entre les CA i les EMEMARAGÓCOM. MADRIDANDALUSIAASTÚRIESEUSKADICANTÀBRIABALEARSECI/858
horesdiferència (hores)
BCTPTPTPTPTPTPTPTeoPràcTP
Biomecànica de l’esport1050532105050505505
Entrenament de l’alt rendiment151550231505555551055
Fisiologia de l’esforç155551231055555551055
Gestió de l’esport25000005055–55551055
Psicologia de l’alt rendiment551008715–5505050550
Sociologia de l’esport de l’alt rendiment1005550100050005505
Càrrega horària bloc8030251530156525202510202025452025
11040459045304545
BETPTPTPTPTPTPTPTeoPràcTP
Conducció en alpinisme i esquí de muntanya51030
Desenvolupament professional del TES150510201010200100001010010
Entrenament de l’escalada II252554553510301560035156530050
Optimització de les tècniques d’escalada25255255405402055035155595035
Càrrega horària bloc6550158030852590351250703013013510125
1159511511516070160135
Bloc Complementari403545351010103535
Bloc de Formació Pràctica1109090909090909090
Projecte final403545353535353535
Càrrega horària total415295340365340235340340340
TES Esquí de muntanya
Ensenyaments mínims (hores) i diferència (hores) entre les CA i les EMEMARAGÓCOM. MADRIDANDALUSIAASTÚRIESEUSKADICANTÀBRIABALEARSECI/858
horesdiferència (hores)
BCTPTPTPTPTPTPTPTeoPràcTP
Biomecànica de l’esport105053210505050505
Entrenament de l’alt rendiment15155023151055555555
Fisiologia de l’esforç1555512310555555555
Gestió de l’esport250000051055–555555
Psicologia de l’alt rendiment551008715–550505050
Sociologia de l’esport de l’alt rendiment100555010005000505
Càrrega horària bloc80302515301565252025102020252025
11040459045304545
BETPTPTPTPTPTPTPTeoPràcTP
Conducció en alpinisme i esquí de muntanya II1025
Desenvolupament professional del TES1505102010102001000010010
Entrenament de l’esquí de muntanya II2525545535103015600351565050
Optimització de les tècniques de l’esquí de muntanya252552554054020550351555040
Càrrega horària bloc6550158030852590351250703013010125
1159511511516070160135
Bloc Complementari4035453510101035
Bloc de Formació Pràctica11090909090909090
Projecte final40351253535353535
Càrrega horària total415295340365340235340340
Font: elaboració pròpia a partir de legislació.