Taula 7

Anteriors ensenyaments: distribució horària, diferència amb EM. Nivell: TEN2.

TEN2 Alta muntanya
Ensenyaments mínims (hores) i diferència (hores) entre les CA i les EMEMARAGÓCATALUNYACOM. MADRIDANDALUSIAASTÚRIESEUSKADICANTÀBRIABALEARSC.F.
NAVARRA
ECI/858
horesdiferència (hores)
BCTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTP
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II2505515002001005550505
Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i de l’entrenament II15055300510101005550505
Entrenament esportiu II151055150020510051550505
Organització i legislació de l’esport II5000001005050000000
Teoria i sociologia de l’esport10000100505000000000
Càrrega horària bloc70101515700205025305152515015015
803070705520401515
BETPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTP
Conducció en alpinisme i esquí de muntanya515085550100105205135525015
Desenvolupament professional del tècnic de l’especialitat505050100100505021050
Entrenament de l’alpinisme i esquí de muntanya55055505005001531500
Entrenament del Muntanyisme500551001005050200505
Formació tècnica i metodologia de l’ensenyament de l’alpinisme53052055550105015405701030065
Formació tècnica i metodologia de l’ensenyament de l’esquí de muntanya5305205555010405701025065
Formació tècnica i metodologia de l’ensenyament de l’escalada2540
Formació tècnica de la progressió en muntanya1050
Medi ambient de muntanya II5100550510101010150151015015
Seguretat de la modalitat esportiva5200205510105201515580520020
Psicologia dels esports de muntanya i escalada100
Càrrega horària bloc4411015160757535145401156513525405451455185
150175150180155200430190190
Bloc Complementari25205515552020
Bloc de Formació Pràctica1109090609090909090
Càrrega horària total365315315315315315565315315
TEN2 Muntanya mitjana
Ensenyaments mínims (hores) i diferència (hores) entre les CA i les EMEMARAGÓCATALUNYACOM. MADRIDANDALUSIAASTÚRIESEUSKADICANTÀBRIABALEARSC.F. NAVARRAECI/858
horesdiferència (hores)
BCTPTPTPTPTPTPTPTPTeoPràcTPTP
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II2505515002001005550555505
Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i de l’entrenament II15055300510101005550555505
Entrenament esportiu II1510551500205100515505515505
Organització i legislació de l’esport II5000001005050000000000
Teoria i sociologia de l’esport10000100505000000000000
Càrrega horària bloc7010015700205025305152515015152515015
80307070552040154015
BETPTPTPTPTPTPTPTPTeoPràcTPTP
Conducció a la muntanya mitjana5150300555555150205155535020
Desenvolupament professional del tècnic de la muntanya mitjana50505010050505021055050
Entrenament del muntanyisme5500550500550035100000
Formació tècnica de la progressió en muntanya52002515151530102515350451520651045045
Medi ambient de muntanya II510102050102015201015050101510515050
Seguretat de la modalitat esportiva510020515150051015550101530155505
Psicologia dels esports de muntanya i escalada100
Càrrega horària bloc306015954540556035555085101654580125401505120
901108511590135175125190125
Bloc Complementari25205515552020520
Bloc de Formació Pràctica11090906090909090909090
Càrrega horària total305250250250250250310250250325250
TEN2 Barrancs
Ensenyaments mínims (hores) i diferència (hores) entre les CA i les EMEMARAGÓCATALUNYACOM. MADRIDANDALUSIAASTÚRIESEUSKADICANTÀBRIABALEARSC.F. NAVARRAECI/858
horesdiferència (hores)
BCTPTPTPTPTPTPTPTPTeoPràcTPTP
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II25055150020010055505505
Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i de l’entrenament II150553005101010055505505
Entrenament esportiu II1510551500205100515505505
Organització i legislació de l’esport II50000010050500000000
Teoria i sociologia de l’esport100001005050000000000
Càrrega horària bloc7010151570020502530515251501515015
803070705520401515
BETPTPTPTPTPTPTPTPTeoPràcTPTP
Conducció en barrancs51054551001502052003053010030
Desenvolupament professional del tècnic de l’especialitat505050100505050210550
Entrenamiento del descenso de barrancos550000050055010020010
Formació tècnica i metodologia de l’ensenyament del descens de barrancs520535152020301030153506053595060
Medi ambient de barrancs105–510055105105200100610010
Seguridad de la modalidad deportiva51501051051501020200455255010
Psicologia dels esports de muntanya i escalada100
Càrrega horària bloc35551010040454075207045905155171081255120
901108511590135160125125
Bloc Complementari2520551555202020
Bloc de Formació Pràctica110909060909090909090
Càrrega horària total305250250250250250250250250250
TEN2 Escalada
Ensenyaments mínims (hores) i diferència (hores) entre les CA i les EMEMARAGÓCATALUNYACOM. MADRIDANDALUSIAASTÚRIESEUSKADICANTÀBRIABALEARSC.F. NAVARRAECI/858
horesdiferència (hores)
BCTPTPTPTPTPTPTPTPTeoPràcTPTP
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II2505515002001005550555505
Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i de l’entrenament II15055300510101005550555505
Organització i legislació de l’esport II1510551500205100515505515505
Organización y legislación del deporte II5000001005050000000000
Teoria i sociologia de l’esport10000100505000000000000
Càrrega horària bloc70101515700205025305152515015152515015
80307070552040154015
BETPTPTPTPTPTPTPTPTeoPràcTPTP
Conducció en escalada510535515510051035035103510540035
Desenvolupament professional del tècnic de l’especialitat505050100100505021055050
Entrenament de l’escalada55015103051501510501510101005015
Formació tècnica i metodologia de l’ensenyament de l’escalada555105520–1520552055251507520151051045075
Medi ambient de muntanya en l’escalada1010–5100055055150505501505
Seguretat de la modalitat esportiva515015505150151530065835251550025
Equipament d’instal·lacions d’escalada1025
Psicologia dels esports de muntanya i escalada100
Càrrega horària bloc359515130655550100309570100519550110160351555155
130145120150125170200160190160
Bloc Complementari25205515552020520
Bloc de Formació Pràctica11090906090909090909090
Càrrega horària total345285285285285285335285285325285
Font: elaboració pròpia a partir de legislació.