Taula 6

Anteriors ensenyaments: distribució horària, diferència amb EM. Nivell: TEN1. 

TEN1 dels esports de muntanya i escalada
Ensenyaments mínims (hores) i diferència (hores) entre les CA i les EMEMARAGÓCATALUNYACOM. MADRIDANDALUSIAASTÚRIESEUSKADICANTÀBRIABALEARSC.F. NAVARRAECI/858
horesdiferència (hores)
BCTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTP
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport1505050250510000000000000
Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i de l’entrenament esportiu100551505505550505050505
Entrenament esportiu10550105010510055505055505
Fonaments sociològics de l’esport50000050100500000000000
Organització i legislació de l’esport5000005050500000000000
Primers auxilis i higiene en l’esport105105155515051510305201020103052010
Càrrega horària per bloc55102510451045302530302035152020202035152020
65355575TTTTTTT
BETPTPTPTPTTPTPTPTPTPTP
Desenvolupament professional500050500050150555010000
Formació tècnica del muntanyisme152004010053003051504010105301035040
Medi ambient de muntanya55105255515015510015151001555015
Seguretat en el muntanyisme101001000-515510510015105510515015
Didàctica i dinàmica de grups1010
Càrrega horària per bloc353510555015106055520351570403015553055070
7065657060558570708570
Bloc Complementari1520055151510101510
Bloc de Formació Pràctica8070705070707070707070
Càrrega horària total230190190190190190220190190220190
Font: elaboració pròpia a partir de legislació.