Taula 5

Estadístics descriptius de les regulacions motivacionals en el grup experimental, per sexe i curs.

Mostra total
(N = 80)
Nens 
(N = 33)
Nenes 
(N = 47)
2n3r4t
MDEMDEMDEMDEMDEMDEMDE
MI4.210.834.330.764.120.884.59a0.584.43a0.363.97ab0.873.52b1.18
RId3.381.183.561.043.261.264.23a0.653.40b0.962.63b1.332.91b1.20
RI2.721.063.000.982.521.073.61a0.832.57b0.621.94b1.042.47b1.08
RE2.891.162.951.072.851.223.49a1.042.82a0.671.60b0.843.57a1.06
D2.391.172.581.022.261.252.99a1.142.12b0.711.31c0.613.15a1.27
Superíndexs desiguals a la mateixa fila indiquen diferències significatives entre grups a un nivell de p < .05.
Nota: MI = Motivació intrínseca; RId = Regulació identificada; RI = Regulació introjectada; RE = Regulació Externa; D = Desmotivació.