Taula 4

Situació laboral.


NoTotalSignif. exacta
(bilateral)
Interí en substitució84.0 %16.0 %100.0 %
5.1 %10.3 %5.5 %
Interí amb vacant91.9 %8.1 %100.0 %
24.6 %23.1 %24.5 %
22.5 %2.0 %24.5 %
Funcionari amb destinació provisional100.0 %0.0 %100.0 %
2.9 %0.0 %2.6 %
Funcionari amb destinació definitiva96.3 %3.7 %100.0 %.003
44.0 %17.9 %41.7 %
Indefinit (concertat/privat)83.8 %16.2 %100.0 %
20.0 %41.0 %21.9 %
Substitució (concertat/privat)75.0 %25.0 %100.0 %
0.7 %2.6 %0.9 %
Treball temporal (concertat/privat)84.6 %15.4 %100.0 %
2.7 %5.1 % 2.9 %
Total91.4 %8.6 %100.0 %
100.0 %100.0 %100.0 %