Taula 4

Relació de la CI amb la CE dels entrenaments (n = 10). 

Índex d’Esforç Percebut
PrePost
D-1rho–.02rho.70*
D-2rho–.15rho.30
D-3rho–.62rho.38
D-4rho–.38rho.44
A-1rho.16rho.48
A-2rho–.29rho.36
A-3rho–.84*rho.23
A-4rho–.17rho–.24
Total Arho–.27rho.53
Total Drho–.26rho.57
Total A-Drho–.27rho.53
Total A-D 3rho–.80*rho.23
Total A-D 3-4rho–.74*rho.27
Total A-D 1-2rho–.20rho.42
* p < .05; ** p < .01
Llegenda: D-1=desacceleracions 1 (–0.50 – –0.99 m/s2); D-2=desacceleracions 2 (–1 – –1.99 m/s2); D-3=desacceleracions 3 (–2 – –2.99 m/s2); D-4=desacceleracions 4 (–3 – –50 m/s2); A-1=acceleracions 1 (0.50 – 0.99 m/s2); A-2 acceleracions 2 (1 – 1.99 m/s2); A-3=acceleracions 3 (2 – 2.99 m/s2); A-4=acceleracions 4 (3 – 50 m/s2); Total A=Total acceleracions; Total D=Total desacceleracions; Total A-D=Total acceleracions i desacceleracions; Total A-D 3=Total acceleracions i desacceleracions 3 (±2 – ±2.99 m/s2); Total A-D 3-4=Total acceleracions i desacceleracions 3 i 4 (±2 – ±50 m/s2); Total A-D 1-2=Total acceleracions i desacceleracions 1 i 2 (±0.50 – ±1.99 m/s2).