Taula 4

Casos per sexe segons els resultats del Senior Fitness Test (percentils respecte al valor de referència).

PreintervencióPostintervencióDiferència
ProvaP < 25
n (%)
P25-P75
n (%)
P > 75
n (%)
P < 25
n (%)
P25-P75
n (%)
P > 75
n (%)
p-valor
FzPD7(20%)25(71.43%)3(8.57%)7(20%)24(68.57%)4(11.43%).317
H6(31.58%)10(52.63%)3(15.79%)4(21.05%)11(57.9%)4(20%).083
Total13(24.07%)35(64.82%)6(11.11%)11(20.37%)35(64.82%)8(20%).045
FzBD9(25.71%)22(62.86%)4(11.43%)7(20.00%)23(65.71%)5(20%).180
H6(31.58%)10(52.63%)3(15.79%)5(26.32%)10(52.63%)4(20%).157
Total15(27.78%)32(59.26%)7(12.96%)12(22.22%)33(61.11%)9(20%).059
MRAD12(34.28%)19(54.29%)4(11.43%)12(34.28%)19(54.29%)4(20%)1
H6(31.58%)12(63.16%)1(5.26%)6(31.58%)12(63.16%)1(20%)1
Total18(33.33%)31(57.41%)5(9.26%)18(33.33%)31(57.41%)5(20%)1
FTID19(54.29%)8(22.86%)8(22.86%)19(54.29%)8(22.86%)8(20%)1
H12(63.16%)5(26.31%)2(10.53%)12(63.16%)5(26.31%)2(20%)1
Total31(57.41%)13(24.07%)10(18.52%)31(57.41%)13(24.07%)10(20%)1
FTSD20(57.14%)5(14.29%)10(28.57%)19(54.29%)5(14.29%)11(20%).317
H14(73.69%)4(21.05%)1(5.26%)14(73.68%)3(15.79%)2(20%).317
Total34(62.96%)9(16.67%)11(20.37%)33(61.11%)8(14.82%)13(20%).180
LCSD14(40%)15(42.86%)6(17.14%)14(40%)16(45.71%)5(20%).317
H11(57.89%)8(42.11%)0(0%)11(57.89%)7(36.85%)1(20%).317
Total25(46.30%)23(42.59%)6(11.11%)25(46.30%)23(42.59%)6(20%)1
Nota. M: dona (n = 35); H: home (n = 19).