Taula 4

Resum dels resultats i diferències pre-post intragrup.

CG (n = 15)PT (n = 15)ATR (n = 15)
% canvi% canvi% canvi
PrePost[IC 95%]PPrePost[IC 95%]PPrePost[IC 95%]P
TSR11.311.911.1.1181011.110.3.04910.313.536.9<.001
(4.4)(4.0)[-3.2, 25.5] (3.2) (3.5)[0.1, 20.5] (3.7) (3.6)[25.3, 48.6]
SLL176176.70.5.236177.5180.11.6<.001179191.16.8<.001
(25.9)(24.1)[-0.4, 1.5] (26.8) (25.6)[0.8, 2.3] (17.8) (17.5)[6.1, 7.5]
LLPM717.4718.50.2.342720.6727.91<.001725.5739.12<.001
(155.3)(154.4)[-0.2, 0.7] (144.2) (146.3)[0.7, 1.4] (142.6) (140.2)[1.3, 2.7]
TA19.719.6-0.2.15319.519.3-0.7.00619.418.7-3.4<.001
(1.8)(1.9)[-0.6, 0.1] (1.8) (1.7)[-1.2, -0.2] (1.6) (1.6)[-4, -2.9]
TAT6.873.4.18877.46.2.02678.115.5<.001
(1.2)(1.2)[-1.9, 8.7] (1.2) (1.2)[0.8, 11.6] (1.1) (1.2)[11.1, 20]
Nota. Els valors pre i post representen mitjana (DT); IC 95% és l’interval de confiança per al valor estimat de percentatge de canvi. Els valors p es van calcular comparant el percentatge de canvi respecte a zero, mitjançant la prova t de Student per a una mostra.
TSR: Test de sit and reach; SLL: Test de salt de llargada a peus junts; LLPM: Test de llançament de pilota medicinal de tres kg amb una mà; TA: Test de l’aranya; TAT: Test d’anada i tornada de 20 metres; GC: GC: Grup Control; GPT: Grup Periodització Tradicional; GATR: Grup ATR.