Taula 4

Ocupacions i llocs de treball més rellevants per a cada nova titulació.

Ocupacions i llocs de treball més rellevants
CIGMSendera) Guia en senders abalisats de baixa muntanya i espais naturals delimitats, parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials
b) Operador en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials
CFGMBarrancsa) Guia de barrancs
b) Guia a muntanya mitjana estival
c) Control de la seguretat en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials
CFGMEscaladaa) Entrenador d’escalada
b) Director d’escola esportiva d’escalada
c) Guia de muntanya mitjana estival
d) Guia d’escalada en vies equipades i semiequipades
e) Control de la seguretat en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials
CFGMMitjanaa) Guia de mitjana i baixa muntanya i terreny nevat tipus nòrdic
b) Formador en la iniciació i perfeccionament esportiu del muntanyisme
c) Control de la seguretat en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials
GSEscaladaa) Entrenador d’escalada
b) Professor d’escoles d’escalada
c) Director tècnic
d) Formador de tècnics de grau mitjà i superior en escalada
e) Gestor de centres d’escalada
f) Organitzador d’esdeveniments de l’especialitat
GSAltaa) Guia d’alta muntanya
b) Professor en escoles d’alta muntanya
c) Entrenador d’alpinisme
d) Formador de tècnics de grau mitjà i superior
e) Gestor d’escoles de muntanya
f) Organitzador d’activitats en alta muntanya
g) Director tècnic
Font: elaboració pròpia a partir de textos legislatius.