Taula 4

Invariància de model en sexe, edat, nivell competitiu i modalitat esportiva

χ2glpNNFICFIRMSEARMSEA 90% ICΔχ2ΔglΔCFI
SexeModel 0904,68320<0,010,9790,9820,0680,063-0,073
Model 1927,87331<0,010,9790,9820,0670,062-0,07223,1911*0,001
Model 2961,48341<0,010,9790,9810,0680,063-0,07356,0821-0,001
EdatModel 0916,66320<0,010,9780,9810,0690,063-0,074
Model 1966,46331<0,010,9770,9800,070
0,064-0,075
49,8011-0,001
Model 2999,96341<0,010,9770,9790,0700,065-0,075150,0221-0,002
Nivell competitiuModel 01437,64320<0,010,9960,9970,0940,089-0,099
Model 11596,08331<0,010,9960,9960,0980,093-0,103158,4411-0,001
Model 21831,90341<0,010,9950,9960,1050,100-0,110394,2621*0,001
Modalitat esportivaModel 0959,34320<0,010,9790,9820,0710,066-0,076
Model 11013,36331<0,010,9790,9810,0720,067-0,07754,0211-0,001
Model 21085,40341<0,010,9770,9800,0740,069-0,079126,0621-0,002

Nota: χ2 = ji-quadrat; gl = graus de llibertat; p= p. valor; NNFI = índex d’ajustament no normalitzat; CFI = índex d’ajustament comparatiu; RMSEA = mitjana quadràtica dels errors d’aproximació ; IC = interval de confiança; Δ= diferència entre valors; Model 0 = model de configuració; Model 1 = càrregues factorials invariants; Model 2 = càrregues factorials i variàncies/covariàncies de factors invariants, *< 0,001